Par mums

 

SIA “OMS” dibināts Liepājā, 1991. gada 6. jūlijā un ir viens no lielākiem elektromontāžas darbu veicējiem Kurzemes pusē. OMS ir licencēts uzņēmums darbos ar elektroietaisēm. OMS pamatdarbība ir elektroietaišu projektēšana, montāža, ekspluatācija un remonts, pārbaudes mērījumi un ieregulēšana.

2003. gadā OMS ir paplašinājis savu darbības sfēru, iekļaujot ģeodēziju un topogrāfiju.

Lai nodrošinātu nepieciešamo infrastruktūru uzņēmuma attīstībai 2003. gadā OMS ir iegādājies īpašumā ražošanas bāzi Grobiņā, Lielā iela, 12 .

Sabiedrībai ir visa nepieciešamā tehnika un instrumenti:

  1. topogrāfijas darbu veikšanai;

  2. projektēšanas darbu veikšanai;

  3. elektromontāžas darbu veikšanai;

  4. elektroietaišu un pārbaužu mērījumu darbu veikšanai;

  5. elektroietaišu bojajumu noteikšana un remonts.

„OMS” ir uzņēmums, kas nemitīgi attīstās, darbinieku skaits pēdējos trīs gados ir dubultojies. Pie mums strādā zinoši speciālisti, kuru kvalifikācija nemitīgi tiek paaugstināta.


Mums ir plaša pieredze, jo uzņēmums sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu kompānijām. Nodibināti cieši sakari ar Liepājas SEZ Pārvaldi. Lielākie realizētie projekti – SIA „Baltic Holding Company”, vēju ģenerātoru uzstādīšana Nīcas pagastā; AS „Latvenergo” – uzskaišu sakartošana daudzdzīvokļu mājās, ielu apgaismojumu sakārtošana, uzstādīts valstī lielākais KTP 2x800kVA Zemnieku ielā, Liepājā, izstrādāts elektropieslēguma projekts un veikti elektroapgādes būvdarbi valsts policijas ēkai Bāriņu ielā 3, Liepājā, SIA „CEMEX” uzstādīts KTAb 10/0,4-2x1600kVA Liepajas Ostā u.c. Norit regulāra un ilgstoša sadarbība ar pašvaldībām.

Mūsu cenas ir demokrātiskas un elestīgas. Saviem klientiem piedāvajam vislabāko risinājumu, ievērojot kvalitāti un izpildes termiņus.

Esam pirmie Liepājas pilsētā, kas saņēma savā nozarē starptautisko kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2000 un vides vadības sistēmas sertifikātu ISO 14001:2004. Mūsu darbu kvalitāti un precizitāti garantē Lielbritānijas auditorfirma „Lloyd`s Register Quality Assurance”.


Mēs regulāri papildinām savu tehnisko bāzi, lai klientam piedāvātu pašu jaunāko un kvalitatīvāko pakalpojumu. Mūsu uzņēmumā strādā augsti izglītoti, kvalificēti un sertificēti darbinieki, kuri nemitīgi papildina savas zināšanas, gan Latvijā, gan ārzemēs.

Uzņēmuma darbiniekiem ir Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija (LEEA) izdotie sertifikāti darbu veikšanai.

Mūsu firma apzina un iesaka klientiem progresīvākās būvniecības tehnoloģijas un materiālus. Mūsu darbs vērsts uz optimālu un racionālu darba izpildi, ievērojot klienta intereses. Esam asociācijas LEEA biedri.

Sadarbojamies ar daudziem elektromateriālu piegādātājiem mūsu valstī un arī ārzemēs. Noslēgti ilgstoši sadarbības līgumi, kas ir izdevīgi patērētājiem.

Visas tiesības aizsargātas | oms.lv 2009. gads